Escher Bëschklassen

Saït der Rentrée 2021/22 ginn an der Escher Gemeng 4 Bëschklassen proposéiert an deenen Léierprozesser dobaussen stattfannen an d’Kanner mat a vun der Natur kënne léieren. An dësem Reportage erklärt d’Martine Maeder, Enseignante an ausgebilten Naturpedagogin, wéi si regelméisseg Aktivitéiten ronderem wëll Kräider mat de Kanner aus dem Cycle 1 organiséiert.
Escher Bëschklass: Wann dëse Reportage Äert Interessi erwächt huet an Dir méi iwwert d'Bëschklass zu Esch gewuer wëllt ginn, kënnt Dir iech iwwert folgende Link fir eng Hospitatioun zu Esch umellen: