De Cercle de parole régulée am LTC

Wei kann e  schwiereg Themen mat de Kanner beschwätzen? Een Usatz ass de Cercle de parole régulée. Wei dee fonktioneiert, dat erkläert ons den Antoine Leclerq am Lycée technique du Centre.
Kontaktéiert eis falls dir interesséiert sidd dës Method an ärer Schoul ëmzesetzen.