De Churermodell an der Mamer Grondschoul

An der Grondschoul zu Mamer ginn et mëttlerweil e puer Klassen, déi nom Churermodell schaffen. De Bob Feyereisen a Gast Weydert, déi mat dësem Modell zu Mamer ugefaangen hunn, erklären an dësem Reportage wéi si de Churermodell uwenden an ugepasst hunn a wéi eng Roll de Raum dobäi spillt.