iPad-Klassen am Lycée Bel Val

Am Kader vum Projet 'one2one' gi Schüler digital ekipéiert. Am Lycée Bel Val schaffe mëttlerweil 56 Klasse mam iPad.