Kommunikatioun mat den Elteren an der Grondschoul Dikrech

D’Grondschoul Dikrech benotzt zënter 2018 een eenheetlechen digitalen Outil, fir mat den Elteren ze kommunizéieren. An dësem Reportage erziele souwuel Enseignantë wéi och Elteren iwwert hier Praxis-Erfarunge mat dësem Tool.